ชัยชนะของใจที่ไม่คิดเอาชนะ

สาระน่ารู้

ชัยชนะของใจที่ไม่คิดเอาชนะ

มันมีประโยชน์อะไรที่จะมาเอาแพ้เอาชนะกัน โดยเฉพาะกับเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่อง เคยสำรวจไหมว่าชนะแล้วได้อะไร แน่นอนคนชนะย่อมได้ชัยชนะ ได้ความรู้สึกพึงพอใจว่าตนเป็นฝ่ายถูก ได้ยืนยันความคิดตนเอง สำหรับคนอันธพาลก็อาจได้ความรู้สึก ‘เหนือ’ ได้ความสะใจ

แล้วเคยสังเกตไหม นอกจากชัยชนะ คนที่ชอบเอาชนะมักได้นิสัยบางประเภทแถมมาด้วย เช่น นิสัยชอบเอาชนะ ถือความคิด ความเห็น ความเชื่อ ถือข้อมูลที่ตนเองมีเป็นใหญ่ อีกทั้งยังเสียนิสัยพึงประสงค์บางอย่าง เช่น ความเมตตากรุณาความอดทนอดกลั้นนิสัยปิดใจรับฟังและความยินดีที่จะเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ศึกษาความเป็นไปได้อื่นๆ

ฝึกยอมๆ บ้างดีไหม ฝึกที่จะรักษาน้ำใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่มิตรภาพ ก็ขอให้เห็นแก่คุณสมบัติดีๆในใจตนเอง

 ชนะใดจะสำคัญไปกว่าชนะนิสัยไม่ดีของตนเอง

“คนอ่อนแอกลบเกลื่อนความอ่อนแอด้วยท่าทีแข็งกระด้าง ความอ่อนโยนคือที่ท่าของความมั่นคงที่แท้จริง”