พลังแห่งคำพูด

สาระน่ารู้

พลังแห่งคำพูดบางครั้งกิเลสก็หลอกให้เราใช้วาจาทิ่มแทงใจในนามของความหวังดี ไม่ว่าจะในฐานะใดพ่อแม่ คนรัก ครู เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา หรือ ผู้ปรารถนาดี เราไม่ควรสบประมาทไหวพริบกิเลสในใจตนเอง ก่อนจะแนะนำ ตักเตือน หรือแสดงความคิดเห็นสำรวจ ความถือถูกถือผิด และ ความอยากให้ได้ดั่งใจ ตระหนักนึกคิดในใจให้ถี่ถ้วนเสียก่อน กิเลสเหล่านี้ทำให้เราสูญเสียความเป็นกลางความเมตตา และปัญญา ที่จะมอบบทเรียนที่เรารู้สึกว่าจำเป็นโดยไม่สร้างบาดแผลที่ไม่จำเป็น

พลังแห่งคำพูด

อย่ามองข้ามความสำคัญของการเลือกใช้คำ และน้ำเสียงที่เหมาะสม เลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสม ด้วยจิตใจและท่าทีที่เหมาะสม

พลังแห่งคำพูด

ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาและความเมตตาไม่เพียงเสนอทางออกจากปัญหา แต่ยังเสริมพลังใจให้กับผู้ที่ได้รับคำแนะนำอีกด้วย พูดกันดีๆ ดีกว่า ดีกับเขา ดีกับเราเอง