ต่อเติมหน้าบ้านให้น่าอยู่

บ้าน

ต่อเติมหน้าบ้านให้น่าอยู่

หน้าบ้านเป็นพื้นที่ที่มักได้รับการดัดแปลง ต่อเติม เสริมแต่ง ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านจัดสรร หรือ ทาวน์เฮ้าส์ที่รอการต่อเติมเพื่อกันแดดกันฝนให้กับรถที่จอด หน้าบ้านที่เราอยู่อาศัยมานานจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน หรือหน้าบ้านมือสองที่ซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมก็ต้องมีการต่อเดิมเพื่อรองรับความต้องการของเจ้าของใหม่

ประเภทของการใช้งานพื้นที่หน้าบ้านอาจมีไม่กี่อย่าง เช่น จอดรถ จัดสวน นั่งเล่น และบางบ้านเปิดเป็นร้านหรือมุมขายของเล็กๆ แต่รูปแบบนั้นมีมากมายไม่จำกัด ซึ่งไม่ว่าจะต่อเติมเป็นอะไร รูปแบบไหน เราต้องคิดไว้เสมอว่า จะไม่ทำความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน ยิ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดๆกันด้วยแล้ว การถ้อยทีถ้อยอาศัย เอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

แนวทางการต่อเติมที่จะช่วยสร้างสันติสุขให้เกิดในหมู่เพื่อนบ้านมีดังนี้

ควรแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบและยินยอมก่อนการก่อสร้างทุกครั้ง เพราะบางครั้งช่างอาจต้องปีนเข้าไปทำงานในเขตรั้วของเพื่อนบ้าน และต้องกำชับให้ช่างหาผ้าพลาสติกมาป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้ไปรบกวนพื้นที่ข้างเคียง

การก่อสร้างต่อเติมบ้านที่มีพื้นที่เกิน 5 ตารางเมตร จะต้องขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตหรืออบต.ในพื้นที่ก่อนทุกครั้ง

การต่อเติมใดๆไม่ควรฝากโครงสร้างใหม่ไว้กับโครงสร้างเก่า ควรออกแบบให้มีเสาคาน
รับน้ำหนักของส่วนต่อเติมโดยเฉพาะ เวลาที่พื้นทรุดตัวจะไม่เกิดปัญหาโครงสร้างเสียหาย

เพื่อความปลอดภัย ควรมีวิศวกรหรือสถาปนิกคุมงานก่อสร้างทุกครั้ง

ไม่ก่อสร้างสิ่งใดๆออกนอกเขตพื้นที่รั้วของบ้านเรา หากเป็นต้นไม้ก็ควรตัดแต่งกิ่งไม่ให้ยื่นเข้าไปในเขตเพื่อนบ้าน

หลังคาที่ลาดเอียงและอยู่ชิดกับรั้วบ้านมาก ต้องมีรางน้ำเพื่อไม่ให้น้ำฝนกระเด็นไปเลอะเทอะบริเวณบ้านข้างเคียง

หากมีการจัดสวนที่หน้าบ้าน ควรออกแบบให้มีขอบกันไม่ให้ดินไหลเลอะเทอะและทำให้ท่อน้ำสาธารณะอุดตัน

หน้าบ้านพื้นที่แคบและอยู่ติดๆกันไม่ควรออกแบบหลังคาทึบเกินไป เพราะจะทำให้
ระบายอากาศไม่ดี ควรเว้นพื้นที่โล่งไว้บ้าง หรือออกแบบเป็นหลังคาระแนงเว้นร่องเพื่อให้ลมพัด
ผ่านได้