วิธีการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ให้เหมาะสม

สุขภาพ

วิธีการเลือกใช้คอนแทคเลนส์ให้เหมาะสม

คอนแทคเลนส์ คือ แผ่นพลาสติกขนาดบางมีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีความโค้งงอ ซึ่งทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใส่วางบนกระจกตาหรือตาดำ โดยสามารถแบ่งลักษณะคอนแทคเลนส์ออกได้เป็น 2 ประเภท

1. คอนแทคเลนส์ที่มีลักษณะแบบกึ่งนิ่มกึ่งแข็งหรือที่รู้จักกันว่า “RGP” โดยย่อมาจาก rigid gas permeable lens ซึ่งเป็นชนิดที่ค่อนข้างแข็ง ทำจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถทำให้ออกซิเจนจากอากาศซึมผ่านตัวเลนส์ไปสู่กระจกตาได้ในปริมาณสูง

2. คอนแทคเลนส์ที่มีลักษณะแบบนิ่มหรือที่นิยมเรียกกันว่า “Soft lens” ทำจากพลาสติกจำเพาะอีกประเภทหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ำสูงกว่าชนิดอาร์จีพีทำให้ตัวเลนส์มีความนิ่มและยืดหยุ่นมากกว่า ใส่สบายกว่า และมีการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศผ่านตัวเลนส์ไปยังกระจกตาได้ในปริมาณที่เพียงพอ

คอนแทคเลนส์แบบนิ่มสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ได้อีก 3 ชนิด ตามคุณสมบัติในการแก้ไขสายตา

1. ชนิดที่ใช้ในการแก้ไขสายตาสั้นหรือสายตายาวที่เป็นมาตั้งแต่เด็ก

2. ชนิดที่ใช้แก้สายตาเอียง

3. ชนิดที่ใช้เพื่อแก้สายตายาวที่เป็นตามวัย

และยังสามารถแบ่งตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 5 กลุ่ม คือ

1. คอนแทคเลนส์แบบรายวัน คือ ต้องใส่ ถอด และต้องเปลี่ยนอันใหม่ทุกวัน
2. คอนแทคเลนส์แบบรายสัปดาห์ คือ ใส่และถอดออกทุกวัน แต่ต้องเปลี่ยนอันใหม่ทุก 1-2 สัปดาห์
3. คอนแทคเลนส์รายเดือน คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และต้องเปลี่ยนอันใหม่ทุก 1 เดือน
4. คอนแทคเลนส์รายปี คือ ใส่และถอดทุกวัน และต้องเปลี่ยนอันใหม่ทุกปี ซึ่งในปัจจุบันไม่นิยมใช้เนื่องจากดูแลรักษายาก
5. คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ต่อเนื่อง คือ สามารถใส่ต่อเนื่องโดยไม่ต้องถอดออกเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ จากนั้นจึงเปลี่ยนอันใหม่ ซึ่งอันนี้แพทย์ไม่แนะนำให้ใช้   เนื่องจากพบอัตราการติดเชื้อที่กระจกตาสูง

ตอนนี้เราก็พอจะรู้เรื่องการใช้และชนิดต่างๆของคอนแทคเลนส์กันพอสมควรแล้ว ใครที่มีความจำเป็นต้องใช้ก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันดวงตาให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปนานๆนะ