ด่วน ทามไลน์ และที่มา ของหญิง กทม. ล่าสุดที่ตรวจพบเชื้อโควิค19

ข่าววันนี้

จากเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่พบผู้ติดเชื้อแล้วเป็นจำนวน 548 ราย ทำให้ได้มีการประกาศล็อคดาวน์จังหวัด และ เริ่มเข้มงวดตั้งแต่เวลา 22:00 น. เมื่อคืน วันที่ 19 ธ.ค. 63 ล่าสุดเหตุการณ์บานปลายเมื่อพบหญิงที่อาศัยอยู่จังหวัด กทม. ตรวจพบเชื้อ โควิด19 รายละเอียดทามไลน์ ที่มาการติดเชื้อของเธอมีดังนี้

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชานชนเข้มงวด ออกจากย้านเท่าที่จำเป็น ใส่แมสก์ที่ถูกสุขลักษณะ และล้างมือบ่อยๆ เข้มงวดเพื่อตัวเรา และประเทศชาติกันด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ